Het was behoorlijk heet deze zomer. En zeker in de steden soms onhoudbaar warm. Twee zomers geleden was het behoorlijk nat. En zeker in steden stroomden de riolen echt ernstig over. Steden worden steeds voller en groter, en het klimaat wordt tegelijkertijd steeds grilliger. Een onhoudbare combinatie.

Gebrek aan groen versterkt de klimaatproblematiek

Iedereen die iets over groen weet, weet dat bomen, groene daken en wanden helpen om steden te verkoelen en om water vast te houden. Hetzelfde groen helpt dus bij allebei de extremen en dat niet alleen. Groen maakt steden ook aantrekkelijker en biodiverser. Dat is geen toeval: het extremer worden van het klimaat heeft namelijk ook alles met groen te maken. Overal op aarde worden constant bomen gekapt om plaats te maken voor landbouwgrond en steden. Dit verdwijnen van de bomen is een forse factor in het ontregelen van de temperatuur en de waterhuishouding van deze planeet. Bomen en planten houden water vast, zorgen voor gelijkmatige verdamping en afvoer van water en zijn van wezenlijke belang voor het reguleren van de temperatuur en dus de leefbaarheid van een plek.

Groene mensen moeten opstaan

Bij het vergroenen van steden gaat het dus allang niet meer alleen om leuke, vastgoedwaarde verhogende projecten. Het gaat letterlijk om de leefbaarheid van de stad. Deze zomer laat in ieder geval zien hoe urgent de problematiek is en hoe belangrijk het is dat groen hoog op de politieke stadsagenda komt. Een straat met bomen heeft met gemak een 10 graden lagere temperatuur dan een straat zonder. Dat is het verschil tussen 37 graden en 27, oververhitting en leefbaarheid.

In Canada en Noord-West Amerika wordt dit onderwerp al jaren serieus opgepakt. Toronto was één van de eerste steden. Hier bestaat al sinds 2009 wetgeving die voorschrijft dat nieuwe platte daken groen moeten zijn. Deze stad maakt al mee dat vogels niet meer om de stad heen trekken, maar er over heen vliegen. Anders gezegd; deze stad is niet meer een verstoring van natuurlijke ecosystemen, maar is er onderdeel van geworden.

Flat Iron Building Toronto. Bron: Pixababy

Ook onze steden worden steeds onleefbaarder als we ze niet heel snel fors groener maken. De waanzinnig hoge temperaturen van deze zomer waren een in ieder geval een serieuze waarschuwing. Gebruik die koevoet om overal de gemeentepolitiek te bewegen om subsidies eindelijk eens om te buigen naar wetgeving en stadsvergroeningsprojecten voor eens en altijd van de afdeling leuk naar bureau belangrijk te krijgen.