/Koen Aartsen

About Koen Aartsen

Als (evolutionair) psycholoog en bioloog ben ik geïnteresseerd in de interactie tussen mens en omgeving. Onze enorme culturele vooruitgang en capaciteit dit aan volgende generaties door te geven hangen samen met de natuurlijke selectiedruk die tot de moderne mens heeft geleidt. Onze geschiedenis is altijd nauw verbonden geweest met planten, welke in onze moderne omgeving ook een esthetische functie vervullen. Ik ontwerp en maak plant-objecten die appelleren aan de esthetische kwaliteiten waarmee planten een interieur kunnen verrijken. https://www.hertshoorn-amsterdam.nl/

Heilzaam perspectief voor interieurbeplanting met fractale geometrie

2018-11-14T13:12:13+00:00 Door |Inspiratie, Onderzoek|

Van de natuur naar de kantoorachtige binnenruimte Mensen beïnvloeden hun omgeving, vaak ten behoeve van hun eigen welzijn[1]. Denk hierbij aan zaken als voedselproductie, centrale verwarming en verlichting. Dieren ‘cultiveren’ hun omgeving overigens ook; mieren met hun immense ondergrondse burchten, bevers die hele rivierdelta’s creëren, of olifanten die de savanne vrij houden van bebossing. Lees meer