Op woensdag 27 januari werden bij montessorischool Floriande twee geweldige grote groene wanden feestelijk geopend. Het bijzondere is dat deze school deze wanden grotendeels door crowdfunding heeft weten te financieren.

En daarom werden ze dus ook extra feestelijk geopend door een aantal belangrijke mensen. Hier was Lodewijk Hoekstra de beroemdste van. Bekend van TV programma’s als Eigen Huis en Tuin en Green-kids, verzorgde hij van 9 tot half 11 een super professionele masterclass. Eerst voor de onderbouw, daarna de middenbouw en vervolgens de oudste kinderen. Daarna assisteerde hij wethouder Nederstigt van Onderwijs en Duurzaamheid bij de officiële openingshandeling en directeur Ruud van Hecke van Rabobank Schiphol bij het omhooghouden van de cheque van het Rabobank coöperatiefonds. Dit fonds heeft een bijdrage van wel 2500 euro gedaan. Het was een prachtige morgen, en een heerlijk feest. De grote vraag is: hoe kunnen we meer van dit soort feestjes krijgen?

Lodewijk Hoekstra geeft een Masterclass

Er zijn maar weinig scholen met visie en lef

Het is waarschijnlijk niet toevallig dat deze crowdfundingsactie werd gehouden op een montessorischool, want deze scholen zijn ontstaan vanuit een visie waarin contact met natuur een belangrijk onderdeel vormt. Deze scholen willen vaak groene schoolpleinen en vaak hebben de kinderen al planten in de klas.

Deze visie wordt door onderzoek ondersteund: als kinderen in contact komen met natuur en planten bewegen ze als vanzelf meer, ademen ze frissere lucht in en presteren ze vervolgens beter in de klas.

Toch is het onze ervaring dat wij, toen wij onze oproep plaatsten, ruim een half jaar met een prachtig aanbod hebben rondgelopen: Scholen, als jullie groene wanden willen hebben, dan kan Into Green je helpen. Als je bovendien in een van de gemeentes rondom Schiphol gevestigd bent, dan helpt Rabobank Schiphol ook een handje mee. Er meldden zich wel wat scholen, maar het enthousiasme was matig en de gesprekken gingen meer over geld dan over groen.

Maar bij montessorischool Floriande ging het meteen over groen en hoe je dat zo goed mogelijk kan doen. Deze school wilde eigenlijk, en wil dat nog steeds, een groen schoolplein, maar liet zich door ons overtuigen dat binnen beginnen om twee redenen zinvol kan zijn:

  1. Kinderen besteden per dag veel meer uren binnen de school dan buiten op het schoolplein. Binnenlucht in scholen is, zeker in oudere schoolpanden, bovendien vaak ernstig vervuild. Groen helpt om lucht te zuiveren.
  2. Het bijeen te brengen bedrag is vele malen lager dan dat voor een groen schoolplein: als je ervaring wil opdoen met crowdfunding kun je beter eerst een kleiner project doen en met de in dit kleinere project opgebouwde crowd doorgaan dan andersom. Dit is vaak tegengesteld aan wat mensen denken. Je kunt dezelfde mensen juist nog een keer lastigvallen. Want als jij als betrokken ouder 25 euro in een prachtige groene wand hebt gestopt, voel je je als het ware een beetje mede-eigenaar van die wand. Als de school je dan nog zo’n ervaring aanbiedt, dan voel je je bijna geroepen om nog een keer mee te doen.

Wethouder Nederstigt opent de groene wand

De rol van de leverancier is groter dan je denkt

Samen met het platform Geefonderwijs.nlheeft Into Green Floriande gedurende het hele traject begeleid. Het begin hiervan was de leveranciersselectie. Welke leverancier levert een groene wand die

a, uitnodigt tot beleving en meedoen,
b, waarin je plantjes met bijvoorbeeld de seizoenen kan wisselen en
c, die de school ook kan begeleiden daarbij en
d, die veel wand levert voor een beperkt budget en
e, snapt dat hij pas een opdracht heeft als er succesvol is gefund en ook daarbij wil helpen.

Alle leden van de VHG werden uitgenodigd en zeven ondernemers reageerden. De keuze voor de Wall of Life van Natures Green was snel gemaakt: drie van de zeven aanbiedingen boden deze aan: veel meters wand voor relatief weinig. Je moet zelf watergeven, maar niet vaker dan eens per maand en je kunt plantjes makkelijk wisselen, maar daarmee was onze keuze nog niet gemaakt. Wij zochten een leverancier die echt iets met kinderen had, ook nadacht hoe je hen bij het onderhoud en watergeven kon betrekken en die ook meedacht over de rewards (wat geef je de donateurs terug voor hun gift). De leverancier die deze vragen het beste invulde was Roessink. Deze leverancier offreerde er een watergeeftank bij, is verbonden aan NL Greenlabel en kon dus een masterclass met Lodewijk Hoekstra aanbieden.

Dat dit een goede keus was bleek ook in de aanloop naar de opening: Roessink organiseerde hulp van studenten van het Wellant college, regelde plantgoed en aarde, zodat de kinderen die op dat moment geen les van Lodewijk kregen in de klas ook met groen en bollen en plantjes en stekjes aan de slag konden. Want dat is wel wat crowdfunding van een leverancier vraagt, dit type extra meters. Maar, zo verzekerde Gerrit Roessink ons, dat is ook wat het vak zo leuk maakt.

Plantjes voor in het lesprogramma in de klas.

Het groene schoolplein heeft nu een echte basis

Natuurlijk is geld belangrijk, maar tegelijkertijd durven wij te stellen dat de factor geld relatiever is dan je in eerste instantie denkt. Geld is altijd gekoppeld aan verwachting, belang en urgentie. Een etentje kost al gauw 50 euro, maar een chocoladereep van 50 euro vinden de meeste mensen veel te duur. Bij iets als een groene wand is dat verwachtingskader er niet. Niemand weet wat ‘de’ prijs is, en dus moet je waarde creeren. Als je betrokkenen enthousiast weet te maken in het crowdfundingproject en als na afronding zo’n wand dan staat te stralen in een in alle opzichten opgefriste hal, dan is er ineens sprake van energie en dan ontstaat belang en urgentie. Hier wil jij bij horen! En het mooie is, montessorischool Floriande heeft in alle fases van het project helder gecommuniceerd dat dit nog maar het begin is van de vergroening en dat de school nu volop doorgaat met het groene plein. Als deze school vervolgens bij de subsidieaanvraag kan laten zien dat het al een crowd heeft weten te verzamelen, dan staat ze op dat punt al vooraan in de rij. Want reken maar dat iedere investeerder dát belangrijk vindt.


De plannen voor het groene schoolplein lagen op de tafeltjes

Ben jij betrokken bij een school met visie en lef?

Als je voor je school of instelling een groene wand of meerdere groene wanden wil gaan crowdfunden bij ouders en/of familie, neem dan gerust contact op met info@intogreen.nl. Wij delen onze ervaringen graag. Lees ook verder bij onze eerdere artikelen over dit project. Je vindt ze aan de zijkant van deze pagina.