Na twee Buildin’Green congressen is het duidelijk: een van de belangrijkste thema’s als het gaat om gebouwen is gezondheid. Gebouwen worden weliswaar steeds duurzamer ontworpen, gebouwd en ingericht met veel aandacht voor de milieu-effecten en de levenscylus van de gebruikte materialen, maar zijn niet per definitie gezond. En de werelden van het duurzaamheidsdenken en het gezondheidsdenken zijn niet structureel verbonden.
Het wordt tijd die verbinding te maken. Tijd voor duurzame, gezonde en groene gebouwen. Voor gebouwen die leven. En het wordt tijd dat we de kennis erover samenbrengen en delen. Wij zoeken voorbeelden en business cases!

Mensen brengen een groot deel van hun dag binnen door, of dat nu thuis is, op het werk, op school of in een zorginstelling. Dat betekent dat het van groot belang is dat ze zich in deze gebouwen prettig voelen, zowel voor henzelf, voor de organisaties waar zij in werken als voor de maatschappij. Zo maken personeelskosten zo’n 90 % uit van de operationele kosten van een bedrijf. Gezonde en gelukkige werknemers met weinig ziekteverzuim zorgen dus ook voor economisch gezonde organisaties. Gezonde leerlingen presteren beter en vallen minder snel uit. In een als prettig ervaren ziekenhuiskamer herstellen mensen sneller en kunnen daardoor eerder naar huis. Dat bespaart zorgkosten.

Kort gezegd, als maatschappij hebben we er belang bij dat de gebouwde omgeving gezond is.

Wat maakt een gebouw gezond?

Er wordt steeds meer onderzocht wat gebouwen behalve duurzaam ook gezond maakt. Denk hierbij aan zaken zoals schone lucht, thermisch comfort, daglicht, gebruik van natuurlijke materialen, etc. Vaak wordt daarbij uitgegaan van de uitgangspunten van ‘biophilic design’. Ook wordt in de bouwwereld gewerkt aan het ontwikkelen van meetbare performance-indicatoren. Een van de nieuwe keurmerken voor het ontwerpen en uitvoeren van gezonde gebouwen, maar ook voor de manier waarop deze invloed kunnen uitoefenen op gezond gedrag van gebruikers is de ‘WELL-building standard’. Ook in Nederland begint deze voorzichtig voet aan de grond te krijgen. De Dutch Green Building Council (DGBC) en het Blue Building Institute onderzoeken bijvoorbeeld samen hoe WELL bestaande duurzaamheidskeurmerken als BREEAM zou kunnen versterken.

Waar is de aandacht voor bijdrage van levend groen?

Opvallend is dat in de verschillende benaderingen van wat een gebouw gezond maakt structurele aandacht voor levend groen nog grotendeels ontbreekt. Wat ons betreft is dit een gemiste kans. Immers, uit allerlei onderzoeken blijkt dat groen bijdraagt aan een gezonde (binnen)omgeving en het welzijn van degenen die daar verblijven. Het blijkt alleen nog niet zo eenvoudig te komen tot afgewogen kosten-baten analyses waarmee opdrachtgevers kunnen worden geprikkeld om daadwerkelijk te investeren in gezonde én groene gebouwen. Kortom, wat nodig is zijn overtuigende business-cases.

Podium voor inspirerende voorbeelden

Wij zijn er van overtuigd dat goede voorbeelden doen volgen. En we willen deze graag een podium bieden op onze website. Een landingsplek waar opdrachtgevers, architecten, onderzoekers en ondernemers die zich met de meerwaarde van levend groen voor daadwerkelijk gezonde gebouwen bezighouden en/of oplossingen hebben, hun informatie kunnen delen. Wij zullen hier zelf ook gerichte content aan toevoegen op basis van recente onderzoeken en inspirerende praktijkcases uit binnen- en buitenland.

Into Green publiceert in vier talen, deze thema-omgeving is daarmee ook een plek waar opdrachtgevers, onderzoekers en ondernemers hun internationale visitekaartje kunnen afgeven.

Heb je dus praktijkvoorbeelden van levende, gezonde en daadwerkelijk groene gebouwen of een overtuigende business case waarin de opbrengsten van levend groen bewezen zijn meegenomen? Meld ze bij ons via info@intogreen.nl. Wij verspreiden de boodschap graag verder!

Onderbouwing