Meer dan ooit vormen gezonde en gemotiveerde werknemers het grootste kapitaal van een organisatie. Toch vormt de crisis vaak de aanleiding om te bezuinigen op investeringen in gebouw en personeel. Alles wat als extra wordt gezien wordt als eerste wegbezuinigd. Wat als er nu een goedkope en effectieve methode bestaat om de gezondheid en het welbevinden van werknemers te verhogen, zonder dat er enorme kosten mee gemoeid zijn?

Zieke gebouwen maken zieke werknemers

Het is misschien raar om het zo te stellen, maar wij mensen zijn pas heel recent geëvolueerd naar wezens die 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen. En dan hebben we deze ‘huizen’ de laatste eeuw ook nog eens ettelijke etages hoog gemaakt, slecht voorzien van daglicht en uitgerust met kunstmatige luchtfiltering. Geen wonder dat mensen er moe en ziek worden, liever thuis werken en er slecht presteren.

De groene revolutie is volop gaande. Men beseft steeds meer dat mensen beter presteren, beter genezen, of beter leren als er voldoende daglicht, frisse lucht en mensvriendelijke ruimtes ontstaan. Maar lang niet ieder bedrijf, zeker in het MKB heeft de middelen om een prachtig nieuw groen gebouw neer te zetten.

Onderzoek toont overtuigend aan dat planten op de werkplek, en op centrale plekken in gebouwen veel meer voor mensen en gebouwen doen dan alleen sfeer verhogen. Planten vormen een wezenlijke bijdrage aan gezondere werknemers en een schoner werkklimaat.

    1. Planten zuiveren de lucht en
    2. verbeteren gezondheid.
    3. Planten verbeteren de akoestiek, zeker in de moderne kantoortuin.
    4. Planten zorgen voor aantoonbaar betere prestaties.
    5. Planten verhogen in algemene zin het gevoel van welzijn.

Het zuiveren van de lucht

Het baanbrekende werk is verricht in de jaren 80, toen dr. Wolverton voor de NASA onderzocht hoe de lucht in compleet afgesloten ruimtecabines levensvatbaar kon blijven. Hij ontdekte toen dat planten niet alleen actief CO2 omzetten in zuurstof, maar ook honderden fijnstofverbindingen zuiveren. Tientallen onderzoeken hebben hier vervolgonderzoeken naar gedaan en dit effect kunnen herhalen. Bijgevoegde TNO Literatuurstudie verwijst naar de belangrijkste hiervan.

scheme

n dit schema is te zien hoe groot het effect van planten is in verschillende kantoorsituaties. De effecten zijn met name spectaculair als er helemaal geen aanvullende luchtfiltering plaatsvindt, en wat opvalt: de effecten nemen af als de conventionele luchtfiltering blijft domineren!

Gezondheidsklachten nemen af

Dat het Sick Building Syndrome ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken is bekend. Denk aan allergie, luchtwegproblemen, droge ogen en verminderde concentratie. Deze tabel behoeft verder geen nadere toelichting.

scheme

Ook deze onderzoeken zijn in allerlei vormen meerdere keren herhaald en geven altijd dezelfde resultaten. Planten verhogen het zuurstofgehalte in een ruimte, zuiveren de lucht van fijnstofverbindingen en maken de lucht ook minder droog, de luchtvochtigheid neemt toe.

Planten, zeker groene wanden, verbeteren de akoestiek

Dat mensen stress ondervinden door geluid wordt ook recent pas echt onderkend. Binnen kantoorgebouwen gaat het dan vooral om de nagalmtijd. Hoe harder een ruimte is, hoe langer de nagalmtijd. Planten zijn in staat om deze nagalmtijd diffuser te maken. Zij doen dit met hun blad. Groene wanden worden vaak ingezet voor dit doel, als ruimteverdeler bijvoorbeeld in kantoortuinen.

Planten helpen bij betere prestaties

Als planten lucht zuiveren, zuurstof produceren, geluid dempen en welbevinden verhogen, zouden ze natuurlijk ook de prestaties moeten verhogen. En dat doen ze.

 In dit TNO onderzoek werden 47 proefpersonen van ongeveer gelijke samenstelling (allemaal studenten) telkens in een kale ruimte met geen, één of meer planten gezet en moesten daar vaardigheidstesten uitvoeren.

Deze zelfde groep werd van te voren ook gevraagd of ze moe of gestrest waren voordat ze aan de tests begonnen. Als de resultaten hierop worden gecorrigeerd, wordt de verbetering nog sterker.

In dit TNO onderzoek werden 47 proefpersonen van ongeveer gelijke samenstelling (allemaal studenten) telkens in een kale ruimte met geen, één of meer planten gezet en moesten daar vaardigheidstesten uitvoeren.

Deze zelfde groep werd van te voren ook gevraagd of ze moe of gestrest waren voordat ze aan de tests begonnen. Als de resultaten hierop worden gecorrigeerd, wordt de verbetering nog sterker.

scheme

scheme

Dit onderzoek toont aan dat het voor de verbetering van de prestaties en het herstellend vermogen van mensen dus niet om heel veel planten gaat. Één plant is al voldoende!

Dit zelfde onderzoek is ook herhaald als veldonderzoek bij verzekeraars en levert daar ook significante verbeteringen op. De resultaten zijn wel diffuser omdat hier de mensgroepen niet zo zuiver vergelijkbaar zijn en de ruimtes niet gecontroleerd konden worden.

Planten verhogen het gevoel van welzijn

Welbevinden is een slecht te meten factor. Er zijn diverse onderzoeken geweest die hebben geprobeerd het gecontroleerd te meten, maar het blijven vage resultaten. De onderzoeken in de zorg, waar daadwerkelijk sprake was van snellere genezing of vermindering van medicijngebruik tonen het verband tussen groen en welbevinden nog het meest overtuigend aan. De achterliggende theorie is telkens dat natuur ons rustig maakt en veilig doet voelen en planten op de werkplek zijn feitelijk een stukje natuur op de werkplek.

Conclusies

Planten doen iets, dat is duidelijk, en om een effect te bereiken zijn niet eens veel planten nodig. Één plant per twee medewerkers of 12m2 is voldoende om de genoemde prestatieverbetering te bewerkstelligen. Voor akoestische en luchtzuiverende effecten zijn meer planten nodig.  Let wel op: niet alle planten zijn even goed in het zuiveren van lucht. Lees hier meer over in ons artikel over het zelf verbouwen van frisse lucht.

Duurzaamheid

Over het algemeen zullen werkgevers het welzijn van hun medewerkers vanuit een duurzaamheidperspectief oppakken en planten dan onderbrengen in het people aspect (welzijn, gezondheid). Maar, op deze site staan ook mooie voorbeelden van kantooromgevingen waarin een uitgekiende beplanting bijdraagt aan tientallen procenten reductie in energieverbruik. Denk hier aan het isolerende effect dat een groen dak kan brengen of integratie van binnenbeplanting met de luchtfiltering. Planten verhogen de luchtzuiverheid en luchtvochtigheid en verminderen daarmee de mate waarin lucht mechanisch gereinigd moet worden en de mate waarin airco toegepast moet worden.

Onderbouwing