Groen is inmiddels een breder concept dan alleen planten. Groen betekent tegenwoordig vooral duurzaam. Maar, opvallend genoeg wordt plantengroen in duurzame concepten vaak maar mondjesmaat meegenomen. Dit is jammer, want beplanting kan een vitaal onderdeel vormen van een veel completere duurzame opzet. Denk aan isolatie door groene daken; een betere luchtkwaliteit en luchtvochtigheid door binnenbeplanting en dus ook hier energiebesparing bij. Daar komen de ‘people’ aspecten van welbevinden, en een betere akoestiek nog bovenop.

Hoe komt het dat echt groen zo vergeten wordt?

Dit is de grote reden waarom Into Green bestaat, en hèt antwoord kunnen wij ook niet geven, maar een aantal antwoorden al wel.

Wij vermoeden dat vooral binnengroen nog steeds te veel wordt geassocieerd met ‘de kamerplant’ en die wordt zeker niet gezien als hip.

Een andere reden is dat de meeste technologische ontwikkeling met betrekking tot duurzaamheid vooral gaat over technieken en materialen en dat men dan te snel geneigd is om de natuur, en wat dat zomaar zelf kan brengen, over het hoofd ziet. De winst van binnengroen is wel meetbaar te maken, maar die meter zit er niet al vanzelf ingebouwd.

Als men dan over binnengroen denkt, dan is dat vooral voor kleur of sfeer, niet als een actieve component in het daadwerkelijk groen of energieneutraal maken van een gebouw.

En het laatste antwoord dat wij al kunnen geven is dat de luchtzuiverende werking plus de welzijnsaspecten van planten onvoldoende bekend zijn.

Inspiratie voor groene gebouwen

Met name in de zorg krijgt, naast het steeds groener denken, het aspect welbevinden steeds meer aandacht. Patiënten die zich beter voelen genezen sneller; dementerenden die geprikkeld worden en dingen van vroeger herkennen, worden rustiger en ook aandoeningen als ADHD vinden baat bij de rust en herkenning die groen biedt.

Deze ziekenhuizen vertellen over hun compleet groene opzet en waarom ze daarvoor gekozen hebben:

Rush Medical Center in Chicago

Swedish’s New Medical Center in Issaquah

Oklahoma hospital

 

Andere gebouwen waar groen met echt groen is geintegreerd

Haal buiten naar binnen, de filosofie achter het X-gebouw van het Windesheim college in Zwolle

Deze groene school in Oklahoma heeft het gebouw duurzaam gemaakt uit kostenoverwegingen. Dat laatste wordt overigens niet heel duidelijk. Wel laat dit filmpje goed zien hoe het duurzame concept ook educatief wordt ingezet.

Click edit button to change this text.