Kinderen bewegen (als het goed is) meer dan volwassenen en kinderen groeien. Je zou dus denken dat goede luchtkwaliteit voor hen nog belangrijker is dan voor volwassenen. Maar wat is het geval: het gros van onze kinderen groeit op in steeds viezere steden en steeds slechter geventileerde woningen en schoolgebouwen!

In Zweden heeft een groep medische én geografisch/economische wetenschappers van de universiteit van Umeå het medicijngebruik voor psychische aandoeningen van vrijwel de hele stedelijke bevolking onder de 18 jaar over een periode van 3,5 jaar vergeleken met de mate waarin deze groep op basis van locatie in die periode moest zijn blootgesteld aan vervuilde lucht en het effect bleek lineair: hoe meer vervuilde lucht, hoe meer geconstateerd medicijngebruik voor autisme, depressie, ADHD etc. onder kinderen en jongeren Ook ander onderzoek geeft aan dat vervuilde lucht invloed heeft op de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Denk bijvoorbeeld aan dit onderzoek in Spanje, waar achteruitgang in schoolprestaties van kinderen overtuigend werd gekoppeld aan luchtvervuiling rondom scholen.

Overtuigend statistisch en lineair bewijs in heel algemene zin

Het bewijs is statistisch, maar omdat er inmiddels zo veel onderzoek is dat allemaal dezelfde kant op wijst, is het bewijs zeker relevant te noemen. De onderzoekers zelf concluderen als volgt:

There may be a link between exposure to air pollution and dispensed medications for certain psychiatric disorders in children and adolescents even at the relatively low levels of air pollution in the study regions. The findings should be corroborated by others.

Dat het hier om relatief lage mate van luchtvervuiling gaat, maakt dit onderzoek nog meer van belang. Immers, in veel wereldsteden is de luchtkwaliteit vele malen slechter dan in Zweden. Wat ook een echt nieuwe boodschap is, is dat luchtkwaliteit dus vroegtijdig blijvende schade kan aanrichten bij mensen die nog aan aan het begin van hun leven staan. Waar het onderzoek nog geen antwoord op geeft is hoe de mate van luchtvervuiling gekoppeld is aan de ernst van de psychische problematiek. Dat vraagt om nader onderzoek.

map of sweden

De belangrijke rol van vergroening is evident

Geen enkel individu, of zelfs maar een gemeente is in staat om snel luchtkwaliteit in een gebied structureel te verbeteren. Dat vergt samenwerking, nieuwe regelgeving en aanbestedingen, aanpassingen van de bebouwing en soms zelfs Europese maatregelen. Maar wat iedere school, zorginstelling of iedereen die naast een snelweg woont onmiddelijk kan doen is het plaatsen van planten. Planten kunnen aantoonbaar zowel binnen- als buitenlucht actief helpen zuiveren en doen dat vanaf de dag van aankoop. Waarom wordt dit niet breder bekend? De blijvende schade die luchtvervuiling kan veroorzaken is inmiddels niet meer te ontkennen.

Lees meer

Zweeds onderzoek naar medicijngebruik voor psychische problematiek bij kinderen en jongeren
Artikel in de Guardian over dit onderzoek

Spaans onderzoek over leerprestaties bij luchtvervuiling

 

Onderbouwing