Uit het rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie van de VN (WHO) dat vorige week is verschenen, blijkt dat er per jaar ongeveer 7 miljoen sterfgevallen te koppelen zijn aan luchtvervuiling. Dit getal is het dubbele van wat voorheen werd gedacht. Dit zet luchtvervuiling bovenaan een somber lijstje, namelijk dat van de grootste milieurisico’s voor onze gezondheid. Opvallend is ook dat er meer sterfgevallen door luchtvervuiling binnenshuis blijken te ontstaan, dan door vervuiling buitenshuis.

Nieuwe feiten

Dat luchtvervuiling en fijnstof tot luchtwegproblemen kunnen leiden was al langer bekend. Maar nieuw onderzoek toont ook een duidelijk verband aan tussen luchtvervuiling en kanker, en diverse vormen van hart- en vaatziekten. Bovendien zijn er de laatste paar jaar nieuwe meetmethodes ontwikkeld die veel beter dan voorheen kunnen aantonen hoe veel mensen daadwerkelijk met luchtvervuiling in aanraking komen. Vandaar deze verrassende uitkomsten: een verdubbeling van het aantal te koppelen sterfgevallen, vanuit veel meer ziektebeelden en het nieuws dat mensen juist binnenshuis zoveel gevaar lopen.

Het rapport legt ook een relatie tussen luchtvervuiling, industrialisatie en armoede. Mensen met lage- en middeninkomens in landen in Zuid-Oost Azie lopen het meeste risico. In alleen die regio al waren 3.3 miljoen sterfgevallen terug te voeren op luchtvervuiling binnenshuis en 2.6 miljoen op luchtvervuiling buitenshuis.  En hiermee, zo stelt het rapport, wordt de grootste risicogroep gevormd door vrouwen en kinderen in Zuid Oost Azie: zij zitten veel thuis in huizen met slechte kachels in verstedelijkte gebieden waar de lucht buiten ook sterk vervuild is.

taart luchtvervuiling

Urgentie

De WHO luidt de alarmklok. “Luchtvervuiling is vaak een bijproduct van niet duurzaam beleid in sectoren als transport, energie, afvalverwerking en de industrie. Met dit rapport wordt aangetoond dat een gezonder beleid ook economisch op de lange duur gunstiger is doordat er op gezondheidszorgkosten wordt bespaard en er klimaatwinst wordt geboekt.” Zegt dr. Carlos Dora, WHO coördinator voor Public Health. “De WHO en de gezondheidszorg  hebben nu samen de opdracht om dit wetenschappelijk bewijs over luchtvervuiling te vertalen naar nieuw beleid dat verbeteringen afdwingt en zo levens zal redden”.

De WHO zelf zal naar aanleiding van dit onderzoek een aantal aanbevelingen doen om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren en zal de onderzoekdata binnenkort ook per land en voor 1600 grote steden vrijgeven. Dit rapport is een belangrijke stap in de roadmap om ziektes veroorzaakt door luchtvervuiling te verminderen. Een van de onderdelen daarvan wordt een wereldwijd platform dat geheel gewijd zal zijn aan luchtvervuiling met het doel om betere data te ontwikkelen en het onderwerp hoog op de agenda te houden bij beleidsmakers.

Verder lezen

Lees  meer over dit onderzoek op de site van de WHO. Hier is ook veel data van het achterliggend onderzoek zelf te vinden. De RIVM houdt ook data bij over Nederland, maar alleen over de buitenlucht. Ook in onze vaak te goed geïsoleerde huizen kan makkelijk binnenluchtvervuiling ontstaan. Lees meer over waar je op moet letten en wat je er met planten aan kan doen. Ook hebben we meer onderzoek en artikeltjes naast deze pagina gezet waar je informatie vindt over hoe je de (binnen)lucht kunt zuiveren met planten.

Onderbouwing