Waar kun je als interieurbeplanter in deze zeer snel veranderende wereld en dito markt maar beter vlot op inspringen om je bedrijf optimaal te laten floreren? VHG Vakgroep Interieurbeplanters organiseerde een bijeenkomst over trendverkenningen. Deze vond plaats in de passende entourage van het ASR hoofdkantoor in Utrecht waar, met oog op de toekomst, gekozen is voor het concentreren van alle 1300 medewerkers in één kantoor met verschillende typen werkplekken, binnen-, buiten- en daktuinen en sinds kort ook grote groene gevels. Dit ingrijpend gerenoveerde gebouw, met zijn 70.000 m2 een van de grootste kantoren in Nederland, is genomineerd tot een van de 10 beste en is bovendien BREEAM gecertificeerd.

‘Een ding is absoluut zeker, de natuur heeft altijd gelijk’

Met dit prikkelende citaat van architect Thomas Rau werd door trendwatcher Aafje Nijman de toon gezet voor een wervelende reis door een aantal grote veranderingen in de wereld en de trends die je hieruit kunt distilleren voor de groenbranche. Met als belangrijke conclusie: ook al gaan sociale en technologische vernieuwingen soms sneller dan ons menselijk aanpassingsvermogen, je moet als ondernemer leren vooruitzien en je laten inspireren door ontwikkelingen die zich juist buiten je eigen branche voltrekken. Alleen dan kun je snel inspringen. En dat is nodig, want consumenten schakelen ook snel. Zo is het brede begrip duurzaamheid inmiddels wat versleten maar zal natuur een grote rol gaan spelen. Mogelijkheden voor big data analyses zullen specialistische kennis op allerlei gebied voor een deel overbodig maken en nieuwe interpretaties van het begrip ‘gender’ zullen zorgen voor een meer vrouwelijke inrichting van kantoren. Flexibele werkrelaties en bezuinigingen hebben tegelijkertijd als gevolg dat er veel minder fysieke kantoren zijn en daarmee dus ook minder projecten voor interieurbeplanters in die markt. Toch ziet Nijman overal dat planten meer dan ooit ‘hot’ zijn; veel restaurants en winkels worden groen, op de Woonbeurs moest je je door de planten heen banen en op de designbeurs in Milaan werden de getoonde meubelen bijna verstopt in een oerwoud aan planten en worden er zelfs commercials gemaakt voor de natuur.

Beleving wordt steeds belangrijker. Dus is het zaak die belevingswaarde van planten te vermarkten, zodanig dat ze een vanzelfsprekende plek gaan innemen in het interieur.

Radical ReFrame

Nijman schrijft elk jaar een trendverhaal waarin trends worden vertaald naar waardenveranderingen bij consumenten en stijlveranderingen in bijvoorbeeld interieurs. Waar de afgelopen jaren vooral in het teken stonden van voorzichtig herstel van de crisis voorziet ze voor 2017 een radicale heroriëntatie. Gebeurtenissen in de wereld om ons heen hebben steeds grotere invloed: oorlogen, vluchtelingenstromen, klimaatverandering, radicalisering. Oude kaders werken niet langer en het is volstrekt onduidelijk waar het ‘allemaal naartoe gaat’. Onzekerheden kunnen leiden tot angst, maar ook tot innovatie. Een en ander uit zich in een viertal waardenoriëntaties:

Dis-close; zoektocht naar de waarheid

In de snel veranderende wereld zoeken mensen houvast en lijken die vooral te vinden in de natuur en in zichzelf. Het eigen innerlijke kompas en de zintuigen worden belangrijker om ons een weg te banen door de complexe werkelijkheid. Natuur wordt bijna op een voetstuk geplaatst, ook als toevlucht- en herstellingsoord. In interieurs wordt dit bijvoorbeeld vertaald naar groene plekken waar je in weg kunt kruipen en tot rust komen. Laat de natuur het verhaal zelf maar vertellen.

Off-base; op zoek naar balans

Er wordt weer gezocht naar de menselijke maat, naar het kleine om grote en complexe gebeurtenissen begrijpelijk te maken. Vormgeving en inrichting veranderen mee. Kleine planten komen meer in de belangstelling te staan. Soms gaan ze producten zelfs vervangen, bijvoorbeeld een plantengordijn als raambekleding.

Gain-change; nieuwe regels

De economie herstelt zich en de energie is voelbaar. Er worden nieuwe business modellen en nieuwe producten ontwikkeld. Groenproducten worden geassocieerd met energie en kracht. Planten als de zuurstofleveranciers. Maar mensen hoeven ze niet persé in eigen bezit te hebben. Er is bijvoorbeeld ruimte voor lease- en bruikleenconstructies.

R-Evolution: onbegrensde mogelijkheden

Technologische ontwikkelingen gaan heel snel. Apparaten gaan steeds ‘menselijker’ functioneren. Ook grenzen tussen mensen en planten gaan uiteindelijk vervagen. Via apps kunnen we communiceren met planten; slimme gadgets geven aan of ze voeding of water nodig hebben of signaleren juist of onze omgeving een ideale temperatuur of luchtvochtigheidsgraad heeft. Met behulp van technologie worden planten energieleveranciers, of gaan ze licht geven. Planten gaan een steeds grotere rol spelen in de nieuwe dimensies van duurzaamheid, in het bouwen van gebouwen en organisaties als ecosystemen.

Parrot

 Trends in facilitair management

René Wentink van Facility Management Nederland gaf een inkijk in de trends in de facilitaire wereld die van belang zijn voor interieurbeplanters. Voor een organisatie is van belang dat huisvesting, service en middelen bijdragen aan de doelen van de organisatie als geheel. Deze worden voortdurend getoetst aan veranderingen in de maatschappij en bij klanten. Een belangrijke trend is ‘Lean Management’: het meer doen met minder. Het besparen van kosten en het terugbrengen van vierkante meters speelt een grote rol. En tegelijkertijd is ook Social Enterprise steeds meer een drive. Bedrijven en organisaties willen waarde creëren. Technologie en inzet van data analyses gaan een steeds grotere rol spelen. Er zal steeds meer gewerkt gaan worden met integrale contractvormen en met consortia, die vrijwel het hele proces in eigen hand houden en dus ook medewerkers leveren voor het hele proces. Zo kan het gebeuren dat iemand in de ochtenduren de balie bemenst en ’s middags de planten in het gebouw verzorgt. Specialistische kennis wordt steeds minder van buitenaf ingehuurd.

Interieurbeplanters moeten daarom zorgen al heel vroeg in het proces betrokken te zijn. Niet langer kunnen zij het zich veroorloven om pas in beeld te komen als het nieuwe gebouw al staat. En dan niet louter als leverancier van planten, maar als partner die een beleving creëert. Zij moeten een toevoeging zijn in de hele keten. Dat kan bijvoorbeeld via proefopstellingen in gebouwen, via acties voor medewerkers, via het verzorgen van een naadloze overgang tussen binnen en buiten en via het leveren van nieuwe producten, die bijdragen aan de uitstraling die een bedrijf wil hebben. Speel daarbij bijvoorbeeld in op trends als ‘eetbaar’. Waarom geen groene wand met kruiden en groentes die ter plekke worden gebruikt in het bedrijfsrestaurant waardoor transportkosten vermeden worden? Zo draag je bij aan het duurzame imago en verhaal van een bedrijf. Dat is nog meer je unique selling point dan de planten zelf. Beleving komt voorop te staan. De gezondheidseffecten van planten zijn echt nog een ondergeschoven kindje in het bedrijfsleven. HR managers zijn daarbij een nog belangrijkere partij dan de facilitaire tak van een organisatie. Investeer daar dus in.

Wentink wordt geïnspireerd door bijvoorbeeld ondernemers die alleen maar werken met tweedehands planten en daarmee een duidelijk en herkenbaar profiel hebben opgebouwd, maar ook door een gebied als de Zuidas, dat zich aan het ontwikkelen is als duurzame toplocatie. Netwerken wordt steeds belangrijker, zorg dan in elk geval dat je als ondernemer aanwezig bent op events op dat soort locaties, bijvoorbeeld zoals georganiseerd door Hello Zuidas, de organisatie voor gebiedsmanagement aldaar. Focus je vooral op de architect van grote projecten, die zit aan het begin van het proces

Cruise ship with lots of plantsPlanten op cruiseship. Foto: Ambius

Omarm nieuwe markten; zie bijvoorbeeld het enorme cruiseship Harmony of the Seas dat laatst veel bekijks trok in Rotterdam. Hierop zijn 10.000 planten en 50 bomen geplaatst. Een varende reclame voor de Nederlandse groenbranche.

Bedrijfsdokters van de toekomst

Er zijn volop kansen voor ondernemers in de groenbranche! Onzekerheden in de markt kunnen worden opgepakt als kansen. Dat wil zeggen: als je de belevingswaarde van planten kunt overbrengen, slim kunt inspelen op technologische vernieuwingen en daar je producten op aan kunt passen, in staat bent nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, én beschikt over de nodige kennis over de positieve effecten van groen. Dan kun je bedrijven en organisaties eigentijds en met op hun specifieke situatie toegesneden producten adviseren over een gezonde inrichting en een prettige werkomgeving. Dan ben je meer dan leverancier en onderhoudsmonteur. Interieurbeplanters als bedrijfsdokters van de toekomst….