Recentelijk werden wij uitgenodigd voor het NL Greenlabel business event. We waren geen partner, maar natuurlijk kwamen we graag. Je hoort overal dat Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing bijzondere dingen doen, maar als je op de site van NL Greenlabel kijkt word je er telkens net niet genoeg wijzer van. Tijd dus voor nader onderzoek in het uiterste puntje van het oosten van Nederland: Megchelen.

Een event vol regen en nieuwe verbindingen

Het event vond plaats op het terrein van Nico Wissing Hoveniers en was speciaal bedoeld voor de partners van NL Greenlabel. We hadden de site natuurlijk bestudeerd, maar ter plaatse werd snel duidelijk dat het partnerconcept toch simpel in elkaar stak: partners kunnen inderdaad allerlei soorten bedrijven zijn, maar in de praktijk van deze dag waren het vooral ondernemers die duurzaamheid belangrijk vinden èn werkzaam zijn in de keten van aanleg en onderhoud van buitengroen. Denk aan bestraters, hoveniers, kwekers, makers van hekwerk, betonbedrijven, landschapsarchitecten, bouwers van speeltoestellen etc. Dit zijn bedrijven die soms van nature ieder een andere taal spreken, maar er zeker ook belang bij hebben om elkaar te ontmoeten, omdat het eindresultaat er altijd beter van wordt als je elkaar beter verstaat.

Wervelwind Bob Ursem over de essentie van de plant

De belangrijkste spreker van de middag was Bob Ursem. Hij is wetenschappelijk directeur van de Botanische tuin van de TU Delft en doet onderzoek naar essentiële eigenschappen van planten, schimmels en bacteriën en vertaalt die naar nieuwe toepassingen. Doordat hij zo vanuit de kern van de processen kijkt, ontwikkelt hij ook heel verrassende toepassingen. Denk aan een ‘fijn stof afvangmachine’ die net zo werkt als klimop; of een dennenboom waarvan je het medicijn taxol tegen kanker letterlijk kan aftappen; of zelfhelend beton door er een plant in mee te laten groeien die de scheuren opvult etc. etc.

meeting

Hij vertelde dat planten in stressvolle omstandigheden hem vaak de beste nieuwe inzichten boden. Hij gaf het voorbeeld van een heel klein onbeduidend mosje dat zeven jaar zonder water kan en nog blijft leven. Hoe kan dat, welk proces is in dit plantje aan het werk en wat kunnen wij daarvan leren? Of een boom die ruim boven de boomgrens groeit. Daar waait het zo hard dat hij ook geen sneeuwbescherming heeft. Hij overleeft omdat hij een heel eigen manier heeft gevonden om met UV straling om te gaan. Die kennis kan zeer interessant worden voor toekomstige zonnepanelen. Je kreeg het gevoel dat we aan het begin staan van een op biologische kennis gebaseerde wetenschappelijke revolutie. Opnieuw een pleidooi om zuinig om te gaan met de biodiversiteit op aarde, want juist deze bijzondere soorten en varianten waar we het meest van kunnen leren verdwijnen het eerst.

De altijd onvolledige samenvatting van het palet bezigheden

Samen met diverse partners waaronder de VHG, doet NL Greenlabel mee aan 2 Green Deals. Dit zijn door de overheid gestimuleerde campagnes, waar ook weer labels en certificaten te halen zijn door ondernemers die zich bewust met duurzaamheid bezighouden. Deal 3 is in de maak en heeft ook een ambitie op het gebied van hoeveelheid hectares. Binnen 3 jaar moeten er binnen de bebouwde omgeving 1000 hectare stadsnatuur zijn gerealiseerd.

We waren erg onder de indruk van het Dutch Green Inspiration Center (DGIC) Als we het goed begrijpen heeft Nico met natuurlijk de nodige partners (en daarom wil je ook partner worden) voor de komende jaren het Holland Paviljoen ontworpen. Het DGIC krijgt een permanente variant in de Keukenhof en een reizende variant. De reizende variant is een halfronde dome vol met de laatste duurzame technische en groene snufjes, waarin je Nederland Innovatieland als het ware direct kan beleven. Telkens als de Nederlandse overheid op een grote beurs een indrukwekkende stand mag maken, zal deze Dome een nieuwe invulling krijgen en een nieuwe plek. Wat al zeker is, is dat hij binnenkort zal worden opgebouwd op de Future Green City beurs in Den Bosch en bij het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Natuurlijk waren dit lang niet alle projecten waar de heren Hoekstra en Wissing zich mee bemoeiden. Ook de Floriade 2022 kwam nog langs, het solarpark Hengelo, het tv kanaal 24/7 Green, de wetenschappelijke raad van NL Greenlabel en de nieuwe plannen voor Park 21 in Haarlemmermeer. Oftewel: waar doet NL Greenlabel niet in mee! Om het toch eenvoudig te houden, kun je stellen dat NL Greenlabel over inspiratie gaat. Droom het, bedenk het, durf en doe het vooral samen en blijft niet teveel vast zitten in bestaande kokers. En dan is er erg veel mogelijk.