Alterra start in het kader van het Topsector onderzoek de Groene Agenda een breed onderzoek binnen bedrijven. Doe mee met dit meerjarige onderzoek en verdien een schone werkplek en inzicht in de kracht van planten.

Waarom dit onderzoek?

Het binnenklimaat van veel gebouwen is slecht. Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze problemen. Planten brengen vocht in de lucht, kunnen de lucht reinigen van ongewenste stoffen, en creëren een fijne omgeving. Dit kan economische besparingen opleveren, zowel via de technische kant (minder kunstmatige klimaatbeheersing, energiebesparing) als via verbeterd welzijn en prestatie van gebruikers van een gebouw (bv. door verbeterde arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim).

Behoefte aan harde getallen

Waarom laat grootschalige toepassing van planten op zich wachten? Er zijn onvoldoende harde getallen en nog te weinig innovatieve en toepasbare groen oplossingen. Het ontbreekt aan bekendheid en goed gefundeerde kosten baten analyses voor bedrijven die hun binnenruimten groener willen maken.

De kosten en baten van meer groen

In een consortium van kennisinstellingen en bedrijven is Alterra een onderzoek ge-start, dat moet leiden tot meer intensieve en goed afgestemde toepassing van groen in gebouwen voor duurzame inrichting en een gezond leef- en werkklimaat. We kijken niet alleen naar wat planten in fysisch opzicht aan de luchtkwaliteit in gebouwen bijdragen, maar ook wat hun invloed is op het welzijn en gezondheid van medewerkers. Wat zijn de daadwerkelijke effecten van een grootschalige toepassing van planten op het binnenmilieu? Daarbij staat een analyse van de kosten en baten voorop. Kun je besparen op de traditionele en- energievretende luchtbehandelingssystemen? Kunnen planten het ziekteverzuim terug-dringen of het concentratievermogen en de productiviteit bevorderen?

U kunt meedoen

Bent u een bedrijf die het fysiek en mentaal welbevinden van de medewerkers op een groene manier wil oppakken? En die overweegt om groen aan te brengen in de binnenruimte maar dit nog niet heeft gedaan? Doen uw werknemers veel zittend of mentaal inspannend werk zonder zicht op groen? Dan is uw bedrijf wellicht geschikt als proef-locatie in ons project.

Wat bieden wij?

 • State-of-the-art installatie van een assortiment van planten;
 • Betere luchtbeheersing, waardoor energieverbruik omlaag kan gaan;
 • Inzicht in de kosten-baten-balans van planten in uw bedrijf;
 • Uw bedrijf kan zich profileren als ‘groen’ bedrijf
 • Direct beschikbare resultaten en zo een voorsprong op uw concurrenten;
 • Tijdens partnerbijeenkomsten kunt u actief uw inbreng leveren.

Alterra zoekt bedrijven met tenminste 100 werknemers, die een niet al te groot verloop in bezetting hebben. De werknemers in de te beplanten en de controle ruimtes moeten vergelijkbaar werk doen. Bovendien moet er in de komende twee jaar geen fusie, reorganisatie of verbouwing voorzien zijn.

Wat zoeken wij?

Wij zoeken bedrijfspanden met de volgende kenmerken:

 • Er zijn ruimten waar personeel langere tijd verblijft.
 • We kunnen flinke aantallen planten plaatsen(als wand of losse planten).
 • Er is een mogelijkheid om binnenklimaatparameters te meten, en idealiter de aanwezigheid van een klimaatcomputer;
 • Energieverbruik per ruimte beschikbaar of meetbaar;

De locatie heeft tenminste twee vergelijkbare units (vleugels, verdiepingen, gangen) met:

 • Gelijke oriëntatie t.o.v. zonlicht;
 • Gelijke gebruiksfunctie;
 • Beperkt of geen zicht op groen buiten;
 • Nog geen groen aanwezig;
 • Vergelijkbare grootte, inrichting en ramen;
 • Dezelfde binnenklimaat regeling.

Wat vraagt het project van u?

 • Bereidheid om in een deel van het pand groen aan te brengen;
 • Bereidheid om (ziekte)verzuim registratie beschikbaar te stellen (anomiem);
 • Bereidheid bij personeel om vragenlijsten in te vullen (of vragen te beant- woorden), tenminste éénmaal per drie maanden;
 • Bereidheid om bij te dragen aan de kosten voor het aanbrengen van groen

Neem, bij belangstelling contact op met

Dr. A. (Annemieke) Smit
Alterra – Wageningen UR
team Natuur & Samenleving

0317 486 498
annemieke.smit@wur.nl

De aan dit onderzoek deelnemende organisaties:

banner