Het event Blooming Cities in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam ontstond vorig jaar vanuit het idee om de stad en de sierteeltsector van net buiten de stad eens aan elkaar te laten ruiken en te kijken wat zo’n kruisbestuiving kan opleveren. Dat smaakte naar meer, dus kwam er een Blooming Cities 2 met als thema het vergroenen van het onderwijs. De sierteeltsector had de zaal aangekleed met groene wanden en grote planten voor in de klaslokalen, en vervolgens vroeg de stad om groene schoolpleinen, groene daken en groene parken.

Het onderzoek is al om

Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving in Groningen, gaf ons als keynote spreker een keurig overzicht van de laatste stand in onderzoeksland. Belangrijk is dat er niet alleen steeds meer meerwaarde bij steeds meer ontwikkelingsgebieden van kinderen wordt ontdekt, maar dat er inmiddels ook zoveel onderzoek is, dat meta-onderzoek het mogelijk maakt nog nauwkeuriger inzichten in de effecten te krijgen. En dat is volgens Agnes een belangrijk teken aan de wand: pas dan zal al het onderzoek samen mensen zodanig gaan overtuigen dat er in de praktijk echt iets mee zal worden gedaan. Dat punt wordt volgens haar nu bereikt.

De zaal was ook al om

En dat is precies wat ons gevoel was over de hele avond. Deze zaal hoefde er niet meer van overtuigd te worden: het onderwijs in de stad wil graag groen en de aanwezigen willen het snel. De vier scholen die hun ideeën en vragen presenteerden, hadden alle vier al plannen voor groene daken, groene parken of groene pleinen. Ze waren feitelijk al klaar met denken en zochten vooral nog naar geld om hun plannen te realiseren. Dat is geweldig nieuws. De goede effecten van groen en natuur voor kinderen worden blijkbaar steeds breder erkend.

Scholen willen groene pleinen en groene daken

Opvallend was dat er gedurende de hele avond eigenlijk geen aandacht was voor de effecten van groen in combinatie met lucht- en levenskwaliteit ín de scholen. En dat terwijl kinderen toch echt veel meer tijd in de school als daarbuiten doorbrengen! Bovendien had juist op dat punt de sierteeltsector prachtige groene oplossingen meegebracht die heel budgetvriendelijk echte verbetering kunnen brengen.

Lees meer over wat groen in klaslokalen kan doen, of over de Bin Fen Green Wall @school! die je zelf kunt maken. Als je geïnteresseerd bent om groen in klaslokalen te brengen, overweeg eens om zo’n wand te crowdfunden.

De twee werelden ontmoeten elkaar nog niet

Net als vorig jaar dus gaapt er nog een gat tussen de sierteeltsector en de stad. Vorig jaar wilde de stad moestuinieren en vroeg de sector zich hardop af wat daar nu de zin van was. En dit jaar blijkt het onderwijs in Amsterdam niet bezig te zijn met binnengroen, maar met schoolpleinen en dus opnieuw met ‘naar buiten gaan’. De aanwezige scholen waren goed geïnformeerd over duurzaamheid en de psychische effecten van groen en zochten doelgericht de verbinding met motorische ontwikkeling, overgewicht, sociaal gedrag, de buurt, beleving, duurzaamheid en met naar buiten gaan. Groen hoort bij buiten. Dat viel ons op in de vier opvallend gelijkluidende plannen van de vier scholen. Misschien moet de volgende Blooming Cities eens in de herfst gehouden worden.

Onderbouwing